Norsk

Til Eric Holder, Justisminister

Løslat Mumia Abu-Jamal

Det foreligger overveldende bevis for at verdens mest berømte fange, Mumia Abu-Jamal, er uskyldig. Likevel, har delstatsdomstolen i Pennsylvania ikke vist vilje til å komme fram til noe rettslig løsning. Han har levd med en dødsdom hengende over seg i 28 år og i det siste halvannet året har han bodd blant de vanlige insatte med en livstidsdom uten rett til prøveløslatelse; i hele den tida har muligheta for å få en rettslig løsning vært blokkert fordi politiet i Philadelphia og den lokale politifagforeningen (The Fraternal Order of Police) har hatt utilbørlig påvirkning på domstolen. Det amerikanske justisdepartmentet sin egen etterforskning har bekreftet at den organisasjonen framstår konsekvent som fordomsfull og voldelig i sitt forhold til arrestanter og tiltalte med afro-amerikansk eller latin-amerikansk backgrunn.

I 2007, gjennomførte The American Bar Association en grundig undersøkelse som viste at – til tross for de mange straffefritak av fange med dødsdom – ”har ikke Philadelphia fått på plass regelverk eller prosedyrer som minsker mulighetene for å bli uskyldig dømt” i dødstraffssaker. (ABA, ”The Pennsylvania Death Penalty Assessment report”, Oktober 2007).

Bruddene på grunnloven i Mumia Abu-Jamal saken er mange og dyptgripende. Saken fortjener en intervensjon fra det amerikanske justisdepartementet, både fordi bruddene er uvanlige i karakter og også fordi at de er typiske for en omfattende krise når det gjelder brudd på grunnlovsfestet rettigheter i rettspraksis i de lokale domstolene, som fengsler et uforholdsmessig stort antal av fargede statsborgere i byer som Philadelphia og andre store byer. De er uvanlige på grunn av sakens politiserte natur – en hvit politimann hevdes å ha blitt drept av en svart man – og fordi Abu-Jamal allerede før han ble arrestert var under tung overvåking av FBI og av Philadelphia politiet på grunn av sin aktivism og sin systemkritiske journalistikk. De fleste grunnlovsbruddene i Abu-Jamal-saken er imidlertid typiske og taler om hvor utbredt ulovlig frihetsberøvelse er i USAs strafferettspleie. De omfatter korrupsjon, bevisforspillelse fra politiets side med tanke på å oppnå en domfellelse, tvilsom oppførsel fra påtalemyndighetens side, partiskhet i domspørsmål og diskriminering i jurieutvelgelsen. I de siste 40 årene har slike brudd ført til at et uforholdsmessig stort antal av fargede folk har blitt fengslet i USA. Den har gjort massefrihetsberøvelsen av afro-amerikanere og latin-amerikanere til en av de mest alvorlige menneskerettighetskrisene i vår tid.

Til: Eric Holden, Justisminister, den amerikanske justisdepartmentet

Tom Corbett, Guvernør, Kontoret til Pennsylvanias Guvernør

R. Seth Williams, Statsadvokat, Kontoret til Philadelphias Statsadvokat

Vi untertegnede oppfordrer justisministeren, Eric Holder, og Justis- og politidepartmentet til å intervenere i Mumia Abu-Jamal-saken og anbefale at Pennsylvanias guvernør Tom Corbett løslater Abu-Jamal umiddelbart. I 2011 ble dødsdommen mot denne verdensberømte journalisten erklært grunnlovsstridig og omgjort til livstidsdom uten rett til prøveløslatelse for å angivelig ha drept politimannen Daniel Faulkner fra Philadelphia i 1981. Abu-Jamal er en mønsterborger som har blitt forfulgt av Philadelphia politiet – som har et langt synderegister når det gjelder brutalitet og korrupsjon – på grunn av hudfarge og politiske holdninger. I 30 år har han har blitt nektet grunnleggende rettigheter.

Korrupsjonen I politisystemet sammen med tjenesteforseelse fra påtalemyndighetenes og dommerens side, og det faktum at Abu-Jamal konsekvent har påstått at han er uskyldig, har fått denne saken til å bli et globalt symbol på grove feil i det amerikanske rettsystem. I 2000 slo Amnesty International fast at saken “var ugjendrivelig infisert av politikk og rasisme og at den ikke holdt mål i forhold til internasjonale menneskerettighetstandarder.”På grunn av at Abu-Jamal i 28 år uten rettslig grunnlag og under dødsdom ble utsattfor umenneskelig behandling; på grunn av at han ble nektet lovfestet rett til rettferdig rettergang; og på grunn av den lange og uavbryte korrupsjon og konspirasjon av politiet i denne saken, oppfordrer vi det amerikanske justisdepartmentet til å henstille Guvernøren i Pennsylvania Tom Corbett til å løslate Abu-Jamal med øyeblikkelig virkning.

Tjenesteforseelse fra påtalemyndighetenes og dommerens side.
• Påtalemyndighetene bygget sin sak på at bare tre personer var til stedet under skyteepisoden til tross for at en fjerde person – den sannsynlig gjerningsmann – ble sett flyktende fra åstedet etter at politimannen Daniel Faulkner var skudd. Politiet, påtalemyndighetens aktor, Joe McGill, og dommeren i saken underslo dette sentrale poenget for både forsvarsadvokaten og juryen.
• Abu-Jamal ble dømt i mangel av konkret bevis. Kulen som drepte Daniel Faulkner passet ikke i Abu-Jamals våpen. Politiet unlått også å foreta rutine prøver av Abu-Jamals hender, noe som ville ha kunnet avgjøre at han ikke hadde avfyrt en våpen den kvelden.
• En frilansjournalist hadde tatt bilder på åstedet som motbeviste viktige sider av påtalemyndighetenes teoriet, men de ble aldri vist til forsvarsadvokaten og juryen.
• En rettsstenograf vitnet under ed at hun under rettsaken hadde hørt dommeren i saken, Albert Sabo, si: “Jeg skal hjelpe dem å steike den niggeren.”

Politikorrupsjon
• I 1979 gikk Justisdepartementet til en enestående sak mot borgermesteren i Philadelphia og 21 av byens høytstående offentlig tjenestemenn, inkludert politiansatte. Saken konkluderte med at handlingene til politidepartmentet “sjokkerte samvittigheten.” Handlingene inkluderte skyting mot fredelige mistenkte, trakassering av fanger i håndjern og forspilling av bevis.
• De politimennene som arresterte og seinere trakasserte Abu-Jamal var fra den 6. distrikt, som også var under føderal undersøkelse pga. politikorrupsjon ved U.S. Attorney’s Office i Philadelphia, med godkjenning fra det amerikanske justisdepartmentet under Ronald Reagan.
• Som resultat av den undersøkelsen ble en tredjedel av de 35 politimennene som var involvert i Abu-Jamal-saken – inkludert øverstkommanderende på åstedet, politiinspektør Alfonzo Giordano – seinere dømt for grov korrupsjon, utpressing og forspilling av bevis med tanke på å få motparten dømt.

Vi ber hermed det amerikanske justisdepartmentet å støtte løslatelsen av Mumia Abu-Jamal

Med vennlig hilsen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s